قانون وکالت دادگستری - ورژن کانون وکلا

پس از دستور ریاست محترم قوه قضائیه، مبنی بر عدم اجرای موقت لایحه استقلال (لایحه ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا)، نظر اهالی حقوق به سمت طرح جامع وکالت که توسط مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده بود، معطوف گشت و همه امیدوار بودند با تصویب این طرح، که از حمایت اتحادیه سراسری کانون های وکلا نیز برخوردار بود، علاوه بر رفع نقایص فعلی قوانین مربوط به وکالت، روند ادغام مرکز مشاوران با کانون وکلا نیز به بهترین وجه ممکن انجام گردد.

اما همزمان با دستور توقف اجرای لایحه ادغام، قوه قضائیه رأساً به موضوع ورود پیدا نموده و ظاهراً به منظور تدوین قانون جدید وکالت، از مجلس خواست فعلاً طرح جامع وکالت به رأی گذارده نشود. تا پس از تدوین قانون وکالت از سوی قوه قضائیه، نمایندگان از بین این دو قانون یکی را برگزیده و یا قانونی بینابینی را تصویب نمایند. از طرفی خبرهایی نیز مبنی بر ورود معاونت حقوقی دولت به موضوع تدوین لایحه قانون وکالت شنیده شده و ظاهراً دولت نیز در این میان لایحه خود را پیگیری می نماید.

حال در این بین و در حالی مرکز مشاوران همچنان بر اجرای لایحه ادغام اصرار می ورزد و قوای اصلی مملکت هر کدام طرح و لایحه ای در بغل دارند، کانون وکلای دادگستری مرکز نیز ، پیش نویس قانونی را تهیه نموده است با عنوان "قانون وکالت دادگستری".

نکته جالب در پیش نویس کانون وکلای مرکز به رسمیت نشناختن مشاوران 187 است که پس از پایان برنامه 5 ساله سوم پروانه گرفته اند.

به نظر میرسد قانون تدوین شده از سوی کانون مرکز دارای نوآوری ها و نقاط مثبت فراوانی است.

به هر حال ما وکلا منتظریم به قول دوستان پیراهنمان را بدون اندازه قبلی بدوزند و ما نیز بر تن کنیم. 

 

 

یا حق

/ 0 نظر / 13 بازدید