بررسی لایحه جامع وکالت در دولت/وکلای ملت

۱- از ماده ۱۱۵ تا ۱۲۴ لایحه مورد بررسی قرارگرفت، ماده ۱۱۵ تا ۱۱۷ راجع به صندوق حمایت وکلاء می‌باشد که بنا پیشنهاد اینجانب و دعوت کمیته فرعی آقایان حسن رستگار از وکلای دادگستری و بیژن صدیق وکیل دادگستری و مدیرعامل صندوق حمایت وکلاء در این جلسه حاضر و توضیحاتی به کمیسیون ارائه و به دلیل حساسیت امر مقرر شد کمیته ای متشکل از نهادها و سازمانهای مختلف از جمله دو نفر مذکور تشکیل و جمع بندی تصمیمات ایشان در جلسه آتی کمیته فرعی ارائه گردد.

خاطر نشان می‌سازد که برخی نظر بر حذف مواد مربوط به صندوق حمایت در لایحه جامع داشتند و عده‌ای دیگر معتقد به اصلاح مواد مربوط بودند که پس رأی گیری ؛پیشنهاد اصلاح مواد رأی آورد.

۲– ماده ۱۱۹ لایحه به دلیل احتمال اعمال سلیقه قضات در برخورد با وکلاء و بنا به پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون از جمله وکلای عضو، حذف گردید .

۳– مقرر شد آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و اصلاحات بعدی این آئین‌نامه بنا به پیشنهاد شورای ملی وکالت و از طریق وزارت دادگستری به هیأت وزیران ارسال شود.

۴– ادغام کانون‌های وکلاء و مرکز مشاورین حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه تصویب شد لکن به دلیل حساسیت موضوع ماده ۱۲۲ که موضوع ادغام این دونهاد وکالت  می‌باشد مقرر شد کار گروهی ازاعضای کمیته  که نمایندگان کانون وکلاء و مرکز مشاورین از اعضای اصلی آن باشند موضوع چگونگی ادغام را بررسی نمایند.

۵– با توجه به اینکه در آخرین ماده لایحه مذکور(ماده۱۲۴) تصریح شده که با تصویب این قانون سایر قوانین و مقررات وکالت منسوخ و ملغی می‌شود،مقررشد کانون وکلاء بررسی جامعی در این خصوص به عمل آورند تا مقرراتی در قانون جدید از قلم نیافتاده باشد.

جلسه بعدی کمیته فرعی که ممکن است آخرین جلسه آن باشد در تاریخ ۱۷/۲/۹۲  برگزار خواهد شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید